دانلود فیلم اموزش مبحث توان ورادیکال (فیلم) از آپارات

اموزش توان در ریاضیات پایه در متوسطه اول ومتوسطه دوم لینک اینستا گرام hoseinsabeti_ryazi@مخرج گویا کردن وجمع تفریق رادیکالسوال خرداد#ریاضی_به_ سبک من #حسین_ثابتی

۱۳:۱۹:۴۰, ۱ خرداد ۱۳۹۹
اپارات