دانلود فیلم تیلت سنسور (فیلم) از آپارات

تیلت سنسور مبتنی بر IMU بدون نیاز به کالیبراسیون و مصون از اختلالات مغناطیسی امکان برداشت و پیاده سازی سریع نقاط را بدون نیاز به تراز نگه داشتن ژالن فراهم می کند.

۱۷:۱۴:۱۸, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
اپارات